Welzijnsschakel ’t Zunnetje is een Welzijnsschakel die kansen wil bieden aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede. We trachten op zoveel mogelijk manieren te helpen. Zo doen we huisbezoeken, hebben we een kledijdienst, organiseren we groepsactiviteiten en bieden we praktische en logistieke steun. Daarnaast werken we ook actief mee aan de fietsbieb en aan de pamperbank.